20.05.2024

"Kurban, malımızın ve gönlümüzün en güzel tarafını ortaya koymaktır"

Kurbanın önemine değinen Müftü Vekili Sevil, "Kurban; terim olarak belirli şartları taşıyan bir hayvanı Allah rızası için kesmek demektir. Kurbanın tarihçesine baktığımız zaman kurban ibadetinin ilk insanla birlikte ortaya çıktığını görürüz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, Hazret-i Adem'in (Aleyhisselam) iki oğlundan bahseder. Hikayeyi biliyoruz. Hazret-i Adem'in (Aleyhisselam) iki oğlu Habil ve Kabil arasında geçen meselede Habil ve Kabil'in kurban konusunda imtihanları anlatılır. Habil, Allah için en güzel hayvanını kurban eder bu ondan kabul edilir. Kabil ise maalesef malının en kötü olanını tasadduk eder bu da Allah tarafından kabul edilmez. Bu bize gösteriyor ki kurban ibadetini samimiyetle ifa etmeliyiz. Malımızın ve gönlümüzün en güzel tarafını ortaya koymalıyız ki Cenab-ı Allah bu ibadetimizi kabul eylesin." dedi.

Günümüzdeki kurban ibadetinin Hazret-i İbrahim'den bu yana devam ettiğini dile getiren Sevil, "Günümüzdeki kurban, Hazreti İbrahim'den  (Aleyhisselam) bize gelen bir ibadet çeşididir. Hazreti İbrahim'in (Aleyhisselam) kıssasını biliyoruz. Malumunuz Hazret-i İbrahim, rüyasında defalarca oğlu Hazret-i İsmail'i kurban ederken görüyor. Hazret-i İsmail (Aleyhisselam) hoplayıp, zıplayacak çağa geldiği zaman Hazret-i İbrahim (Aleyhisselam) oğlu Hazret-i İsmail'e (Aleyhisselam) rüyasını anlatınca Hazret-i İsmail (Aleyhisselam) 'Babacığım emrolunduğun şeyi yap.' der. Hazret-i İbrahim (Aleyhisselam) Hazret-i İsmail'i (Aleyhisselam) kurban edeceği zaman Cebrail (Aleyhisselam) tarafından kendisine bir koç verilir ve ibadetinin kabul edildiğini söyler. Bu anlamda biz Müslümanlar da o günden bu güne kurban ibadetini yerine getiririz." ifadelerini kullandı.
 
Sevil, "Hanefi mezhebine göre kurban kesme ibadeti bayramın birinci başlar, bayramın üçün günü akşama kadar bu ibadet yerine getirilebilir. Kurban belirli şartları taşıyan belirli hayvanlardan kesilir. Kurban koyun, keçi, sığır ve deve cinsi hayvanlardan kesilir. Koyun ve keçi için genel ifade olarak bir yaşını doldurmuş olması gerekir. koyunda istisnai durum vardır. Sığır iki yaşını doldurmuş olmalı, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor kurban olabilmesi için. Küçük baş hayvanlarda bir hisse yani sadece bir kişi kesebilirken büyükbaş hayvanlarda is en fazla yedi hisse olmak suretiyle kurbana ortak olunabilir. Kurban kesilirken hayvana eziyet vermeden, çevreyi kirletmeden kurban ibadeti yerine getirilmelidir. Kurban kesildikten sonra isteyen bir şükür olarak iki rekat namaz kılabilir. Bu kurban için kılınan özel bir namaz değildir. Kurban kesildikten sonra üçe ayrılarak dağıtılmalıdır. Kurban edilecek hayvanın organlarının tam olması gerekiyor. Kurban edilecek hayvanın topal kör, zayıf çelimsiz olmaması gerekiyor ki ibadetimiz makbul bir ibadet olsun." dedi.

"Vekalet yoluyla kurban kesmek caizdir"

Kurbanı bizzat kesebileceğimiz gibi vekalet yoluyla da kurban kesmenin caiz olduğunu söyleyen Sevil, vekalet yoluyla kurban bağışlarının yetim ve muhtaçlara ulaştırılması gerektiğini söyledi.